INFORMÁCIA PRE VOLIČOV: VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV V R. 2017:

Informácia pre voličov.docx (21759)

 

Konzultácie, informačný servis, poradenstvo:

KOINPO_letak_A5 (1).pdf (1570559)