Vážení občania, spoločnosť AVE s.r.o. Košice Vám oznamuje zmenu termínu vývozu

komunálneho odpadu. V roku 2016 sa bude vývoz komunálneho odpadu vykonávať

každý  druhý  piatok a to v dňoch: 15.01.,29.01., 12.02., 26.02, 11.03., 25.03.,

08.04., 22.04., 06.05., 20.05., 03.06., 17.06., 01.07., 15.07., 29.07., 12.08., 26.08.,

09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 04.11., 18.11., 02.12., 16.12., 30.12.

 

Konzultácie, informačný servis, poradenstvo:

KOINPO_letak_A5 (1).pdf (1570559)