Vitajte na webovej stránke obce Seniakovce

Táto stránka  je pripravovaná tak, aby čo najlepšie slúžila občanom obce, návštevníkom obce ako aj širokej verejnosti. Návštevníci tejto stránky tu nájdu základné informácie o našej obci, jej histórií aj súčasnosti . Občania obce tu nájdu základné informácie o obci, Všeobecne záväzné nariadenia platné v obci Seniakovce, sadzobník správnych poplatkov, vzory žiadostí o stavebné povolenia ,informácie o vývoze komunálneho odpadu, vyhlášky a nariadenia, správy o dianí v obci, zákony a ďalšie dôležité informácie. Veríme, že stránka splní svoj účel a bude slúžiť občanom aj návštevníkom obce Seniakovce. Privítame nápady, pripomienky, rady ale aj pomoc občanov našej obce pri tvorbe a spravovaní našej stránky. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POČASIE

Počasie Seniakovce - Svieti.com

                                                                                                                        METEOROLOGICKÉ VÝSTRAHY

        VIAC INFORMÁCIÍ NA   www.shmu.sk

                     

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ZEMNÉHO PLYNU

Z dôvodu rekonštrukčných prác na vysokotlakovom plynovode DN 500,
vykonávaných spoločnosťou SPP-distribúcia v k.ú. Bretejovce, bude
prerušená dodávka zemného plynu.

Začiatok odstávky 08.10.2018 v čase od: 07:00 h.
Predpoklad ukkončenia odstávky 16.10.2018 v čase do: 15:00 h.

Pracovníci SPP-distribúcia zabezpečia uzatvorenie hlavného uzáveru
plynu u každého odberateľa. Z toho dôvodu žiadame odberateľov plynu
o zabezpečenie prístupu k hlavnému uzáveru plynu. Po predpokladanom
ukončení prác, pracovníci SPP-distribúcia opätovne zabezpečia otvorenie
hlavného uzáveru a napustenie plynu za prítomnosti odberateľa.

V prípade problémov po ukončení odstávky mimo pracovnej doby
je potrebné kontaktovať poruchovú linku SPP-distribúcia.