********************

Aktuality

********************

VOĽBY NR SR 2020 -delegovanie členov a náhradníkov do volebnej komisie

E - mailova adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej...

Voľby do NR SR 2020 -doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu...

 

**********************************************

Nové informácie na stránke

**********************************************

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA STROMOV

Výzva_na_vykonanie_výrubu_1 (1).docx (14099) Upozornenie_miestný_úrad_2 (1).docx (12580)

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

E - mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu do volieb NR SR 2020...

Zvozový kalendár 2020

Zvozový kalendar 2020.pdf (374421)

Úprava VZN

Úprava VZN č.1/2008 o miestnych daniach a o miest.popl.za komunál.odpady zo dňa 12.12.2019...

Archív oznamov