********************

Aktuality

********************

    Obecný úrad Seniakovce oznamuje občanom, že na základe odporúčaní MV SR upravuje stránkové hodiny v dňoch Pondelok - Streda v čase od 8.00 do 11.00 hod. 

    Prosíme občanov aby využívali komunikáciu prostredníctvom telefónu a mailu. V prípade nutnosti osobného kontaktu je potrebné použiť ochranné rúška. 

    Platby za daň z nehnuteľnosti, TKO a psa  je možné uhradiť prostredníctvom internetbankingu. Rozhodnutie o výrube dani, so všetkými potrebnými údajmi, zašle obec na vyžiadanie občanov mailom.

 

 

OZNAM

Od piatka 27.3. do pondelka 30.3. bude pred OcÚ pristavený veľkoobjemový kontajner. Firma KOSIT od pondelka 30.3.2020 obnovuje zber separovaného...

PSK - Zmeny v cestovných poriadkoch

PSK, Vás informuje, na základe avizovanej zmeny platnosti cestovných poriadkov od 23.3.2020 a zavedeniu špeciálneho prázdninového režimu,že ...

Odporúčania COVID-19

  https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

Usmernenie HH SR v súvislosti s ochorením COVID 19 spôsobeným vírusom SARS-CoV-2

Usmernenie_hlavného_hygienika_SR_COVID-19__piata_aktualizácia.pdf (462884)

Oznámenie zmeny v cestovných poriadkov od 16. do 27.3.2020

Nariadenie mimoriadnej zmeny cest. poriadkov od 16.do 27.3.2020.PDF (571292)

Obmedzenie stránkových hodín pri zabez. preneseného výkonu štátnej správy

Odporúčanie obciam_mimoriadna situácia_stránkové hodiny_SVS MVSR

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verej.zdravia- Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

Režimové_opatrenie_HHSR_pri_ohrození_verejného_zdravia.pdf (3914460)

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - o zákaze a obmedzení prevádzok

Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok.PDF (186568)

 

**********************************************

Nové informácie na stránke

**********************************************

Článok k ochrane lesov pred požiarmi v roku 2020

Článok_k_ochrane_lesov1_pred_požiarmi_.doc (301056)

Veľkonočné zdobenie vajec

Milí priatelia, V nedeľu (1.3.2020) sa konal v našom kultúrnom dome od 15.00 - 19.30 hod. prvý...

Výsledky volieb do NR SR 2020

Výsledky volieb 2020.pdf (17078802)

SPF - protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí

SPF - Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami.pdf (1604933)

ANTIK Telecom - Zmluva č.20/0938/0008 zo dňa 25.2.2020

Application1(2020-2-26)0001.PDF (837555) Application1(2020-2-26)0002.PDF...

Archív oznamov