Vitajte na webovej stránke obce Seniakovce

Táto stránka  je pripravovaná tak, aby čo najlepšie slúžila občanom obce, návštevníkom obce ako aj širokej verejnosti. Návštevníci tejto stránky tu nájdu základné informácie o našej obci, jej histórií aj súčasnosti . Občania obce tu nájdu základné informácie o obci, Všeobecne záväzné nariadenia platné v obci Seniakovce, sadzobník správnych poplatkov, vzory žiadostí o stavebné povolenia ,informácie o vývoze komunálneho odpadu, vyhlášky a nariadenia, správy o dianí v obci, zákony a ďalšie dôležité informácie. Veríme, že stránka splní svoj účel a bude slúžiť občanom aj návštevníkom obce Seniakovce. Privítame nápady, pripomienky, rady ale aj pomoc občanov našej obce pri tvorbe a spravovaní našej stránky. 

 

POČASIE

Počasie Seniakovce - Svieti.com

  VIAC INFORMÁCIÍ NA:   www.shmu.sk

OCHRANA PRED POŽIARMI

Článok_k_ochrane_lesov_pred_požiarmi_.doc

OZNAM

Oznamujeme občanom, že od 04.04.2019 do 08.04.2019 bude pred obecným úradom pristavený veľkoobjemný kontajner, do ktorého môžete vhadzovať komunálny odpad.
Do veľkoobjemného odpadu NEPATRÍ: biologický odpad (tráva, konáre, lístie,...),
stavebný odpad (suť, okná, dvere,...), elektrické a elektronické zariadenia.

 

 

 

 


Obec Seniakovce