Vitajte na webovej stránke obce Seniakovce

Táto stránka  je pripravovaná tak, aby čo najlepšie slúžila občanom obce, návštevníkom obce ako aj širokej verejnosti. Návštevníci tejto stránky tu nájdu základné informácie o našej obci, jej histórií aj súčasnosti . Občania obce tu nájdu základné informácie o obci, Všeobecne záväzné nariadenia platné v obci Seniakovce, sadzobník správnych poplatkov, vzory žiadostí o stavebné povolenia ,informácie o vývoze komunálneho odpadu, vyhlášky a nariadenia, správy o dianí v obci, zákony a ďalšie dôležité informácie. Veríme, že stránka splní svoj účel a bude slúžiť občanom aj návštevníkom obce Seniakovce. Privítame nápady, pripomienky, rady ale aj pomoc občanov našej obce pri tvorbe a spravovaní našej stránky. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POČASIE

Počasie Seniakovce - Svieti.com

                                                                                                                        METEOROLOGICKÉ VÝSTRAHY

        VIAC INFORMÁCIÍ NA   www.shmu.sk

                     

OZNAM: Spoločnosť Kosit a.s. oznamuje občanom, že náhradný zber plastov sa bude konať 19.01.2019. Týmto sa Vám spoločnosť Kosit a.s. ospravedlňuje za vzniknutý omyl, keďže vývoz plastov mal byť zrealizovaný 14.01.2019.