********************

Aktuality

********************

Odporúčacie pokyny a informácie pre občanov v  súvislosti s celoplošným testovaním na prítomnosť ochorenia COVID 19 pre 1. etapu (31. 10. - 1. 11. 2020)

a 2. etapu (7. 11. – 8. 11. 2020)

 • Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 31. októbra do 1. novembra 2020 a od 7. až do 8. novembra 2020, vždy od soboty do nedele. Odporúča sa absolvovať obe testovania. Medzi testovaniami – rovnako ako teraz – sa odporúča eliminovať stretávania na nevyhnutné minimum a dodržiavať schválené epidemiologické opatrenia.
 • Test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 08:00 – 12:00 h a 13:00 – 22:00 h, nemusíte sa vracať do miesta trvalého bydliska. Prosíme Vás však, aby ste prioritne využívali odberné miesta zriadené vo Vašom meste alebo obci.
 • Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od desať rokov.
 • Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu. Ďalej sa neodporúča aby sa testovania zúčastnili osoby so zdravotnými obmedzeniami – respiračné ochorenia, autisti, ľudia trpiaci onkologickým ochorením a pod., ktorí sa vyhýbajú sociálnym kontaktom
 • Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú dezinfikované.
 • Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru SR a Ozbrojených síl SR
 • Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.
 • V prípade pozitívneho výsledku testu jednej z osôb žijúcich v spoločnej domácnosti bude k dispozícii niekoľko ubytovacích zariadení, v ktorých bude možnosť absolvovať povinnú karanténu s cieľom eliminácie rizika vzájomnej nákazy.

 

POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE:

https://www.youtube.com/watch?v=oTKriurg7Co

Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.

ADMINISTRATÍVA

 • Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom a kartičkou poistenca.
 • Vypíšete formulár potrebný na registráciu.
 • Po registrácii dostane pridelené číslo a vreckovku.
 • Pristúpite k odpadkovému košu, vyfúkate si nos a odkašlete, zahodíte vreckovku.
 • Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo.
 • Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.

 

ČAKANIE NA VÝSLEDKY

 • Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore.

 

ODOVZDANIE VÝSLEDKOV

 • Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku.
 • Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz.
 • Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu.
 • Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.
 • Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.

 

MÁM VÝSLEDKY, ČO ĎALEJ?

SOM NEGATÍVNY

Odporúčame vám opätovne sa zúčastniť druhého kola celoplošného testovania o 7 dní, nakoľko môžete byť v štádiu ochorenia, kedy sa infekcia ešte neprejavila. Zodpovedným prístupom k testovaniu urobíte správnu vec.

SOM POZITÍVNY

 1. Čo najskôr po získaní výsledku sa presuňte do domácej 10-dňovej karantény. Tí, ktorí nechcú absolvovať karanténu v domácom prostredí, budú môcť absolvovať karanténu v súkromnom hotelovom zariadení, ktoré bude prispôsobené na režim karantény. Viac informácií o zariadeniach poskytne v krátkom čase minister dopravy.
 2. O výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS.
 3. O výsledku testu informujte aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období 2 dní pred odberom. Požiadajte ich, aby rovnako absolvovali celoplošné testovanie alebo sa prihlásili na testovanie prostredníctvom stránky korona.gov.sk. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej 10-dňovej karantény až do výsledku negatívneho testu.
 4. Denne sledujte vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu.
 5. V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte ich pokynmi.
 6. Dodržujte prísnu hygienu rúk a nosenie rúška (v prípade spoločnej domácnosti sa držte ďalej od ostatných, pokiaľ je to možné, buďte v samostatnej izbe, používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, používajte vyčlenený riad, bielizeň a iné, pravidelne vetrajte a dezinfikujte spoločné priestory..).
 7. Nestretávajte sa s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosti.
 8. Nikam necestujte.
 9. Neprijímajte návštevy v bydlisku alebo v mieste Vašej karantény.
 10. Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test. U mnohých osôb pretrváva pozitivita testu, ale samotný vírus po uvedenom časovom limite už nie je schopný prenosu z človeka na človeka, teda osoba sa nepovažuje za infekčnú.

 

 

Na celoplošné testovanie na prítomnosť ochorenia COVID – 19, ktoré sa bude konať v našej obci v nedeľu 1.11.2020 je potrebné priniesť so sebou preukaz totožnosti (OP, povolenie na pobyt, pas..) a preukaz poistenca. Testovanie začína o 8:00  ráno a bude trvať do 22:00. Odberné miesto bude zriadené na námestíčku pred obecným úradom, smer odberu bude vyznačený páskami a navigačnými tabuľami, rozostúp 2m bude vyznačeny farbami na ceste. Prosíme občanov, aby sa dodržiaval smer príchodu a odchodu odberu a riadili sa pokynmi príslušníkov PZ SR , OS SR a poverených pracovníkov. V prípade daždivého počasie je možné dostaviť sa na odber osobným automobilom, ale samotná registrácia a odber bude vykonaná mimo auta, v priestoroch na to určených. Až po absolvovaní odberu bude možné počkať na výsledok v aute. V takom prípade prosíme o zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť. Na testovanie  prichádzajte podľa priloženého časového harmonogramu. V prípade ak sa niekto testovania nezúčastni alebo testovanie bude prebiehať rýchlejšie ako sa predpokladá, budeme vyzývať občanov, pokiaľ je to možné, aby sa dostavili na testovanie skôr.

 

Časový harmonogram testovania obyvateľov podľa domov
       
Por.číslo Názov obce Súp. Číslo Čas
1 Seniakovce 1 8:00
2 Seniakovce 2 8:15
3 Seniakovce 3 8:30
4 Seniakovce 4 8:35
5 Seniakovce 5 8:45
6 Seniakovce 6 9:00
7 Seniakovce 7 9:15
8 Seniakovce 8 9:30
9 Seniakovce 11 9:45
10 Seniakovce 13 10:05
11 Seniakovce 14 10:15
12 Seniakovce 15 10:15
13 Seniakovce 16 10:15
14 Seniakovce 18 10:20
15 Seniakovce 20 10.30
16 Seniakovce 21 10:45
17 Seniakovce 22 11:00
18 Seniakovce 24 11:15
19 Seniakovce 26 11:20
20 Seniakovce 27 11.35
21 Seniakovce 29 11:40
22 Seniakovce 31 11:45
23 Seniakovce 31 11:45
24 Seniakovce 31 11:45
25 Seniakovce 35 13:00
26 Seniakovce 40 13:30
27 Seniakovce 41 13:45
28 Seniakovce 41 13:45
29 Seniakovce 42 14:00
30 Seniakovce 44 14:15
31 Seniakovce 45 14:30
32 Seniakovce 46 14:45
33 Seniakovce 47 15:00
34 Seniakovce 49 15:10
35 Seniakovce 50 15:20
36 Seniakovce 51 15:40
37 Seniakovce 52 15:50
38 Seniakovce 53 16:00
39 Seniakovce 54 16:10
40 Seniakovce 55 16:25
41 Seniakovce 56 16:40
42 Seniakovce 57 17:00
43 Seniakovce 58 17:10
44 Seniakovce 59 17:10
45 Seniakovce 60 17:20
46 Seniakovce 61 17:35
47 Seniakovce 62 17:50
48 Seniakovce 63 18:00
49 Seniakovce 64 18:10
50 Seniakovce 65 18:20
51 Seniakovce 67 18:30
52 Seniakovce 68 18:40
53 Seniakovce 69 18:55
54 Seniakovce 70 19:10
55 Seniakovce 71 19:30

.............................................................................................................................................................................................................................................................

Obecný úrad oznamuje občanom - seniorov, ktorým nemá kto nakúpiť potraviny a ostatné dôležité potreby, aby  kontaktovali v nevýhnutnom prípade starostu obce na tel.č.: 0911 831 216

 

    Obecný úrad Seniakovce oznamuje občanom, že na základe odporúčaní MV SR upravuje stránkové hodiny v dňoch Pondelok - Streda v čase od 8.00 do 11.00 hod. 

    Prosíme občanov aby využívali komunikáciu prostredníctvom telefónu a mailu. V prípade nutnosti osobného kontaktu je potrebné použiť ochranné rúška. 

    Platby za daň z nehnuteľnosti, TKO a psa  je možné uhradiť prostredníctvom internetbankingu. Rozhodnutie o výrube dani, so všetkými potrebnými údajmi, zašle obec na vyžiadanie občanov mailom.

 

 

VSD - Oznam o prerušení distribúcie elektriny

eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny_19_2020.pdf (156626) eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny11_2020.pdf (171487)

Strategický dokument Spoločný územný plan obci Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce , Zmeny a doplnky č.3/2020

Strategicky dokument Spoloc.uzemny plan Bretejovce Janiovik Seniakovce.pdf (285973)

Usmernenia pri celoplošnom testovaní

Usmernenie_pre_obce_akcia_Spoločná_zodpovednosť.pdf (266037)

OZNAM - KOSIT

Od piatka 23.10.2020 do pondelka 26.10.2020 bude pred OcÚ pristavený veľkoobjemový kontajner.  

OZNAM - DOVOLENKA

OcÚ bude zajtra 22.10.2020 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.  

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 22.10.2020

Povánka na OZ 22.10.2020.docx (14254)

Okresný úrad Prešov - Vyhlásenie II.stupňa povodňovej aktivity

Application1(2020-10-19)0001.PDF (512188) Application1(2020-10-19)0002.PDF (427705)

Reg. veter. a potrav. správa Prešov - Žiadosť o súčinnosť

Reg. veter. a potrav. správa Prešov nás týmto žiada o súčinnosť pri zabezpečení informovania chovateľov ošípaných a aktualizovaní počtov chovaných...

Nariadenie vlády SR č.269 z 30.9.2020

nariadenie_vlády_-_vykonávanie_opatrení_HM.pdf (198526) Nariadenie_vlády_SR_č._269_z_30.9.2020_optarenia_HM.pdf (66520)  

Návrh úpravy rozpočtu 2020

Application1(2020-10-5)0003.PDF (624713) Application1(2020-10-5)0004.PDF (623594) Application1(2020-10-5)0005.PDF (601451)  

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030,s výhľadom do roku 2050

Application1(2020-10-5)0001.PDF (636405) Application1(2020-10-5)0002.PDF (604001)  

OZNAM - ZATVORENÉ Predajňa mäsa a údenín

Predajňa Mäsa a údenín v Seniakovciach bude z dôvodu čerpania PN zatvorená do 8.10.2020.  Za  pochopenie ďakuje Stanka Sekeráková

OZNAM OcÚ - Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvanka (2).PDF (508141)

OcÚ Seniakovce - Oznam PN

Od pondelka 28.9.2020 bude obecný  úrad zatvorený z dôvodu PN. Súrne veci prosím posielajte mailom na mailove adresy obce . Za pochopenie...

OZNAM - o prerušení distribúcie elektriny

eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny.pdf (156624) eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny2.pdf (171391)  

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

-TS_Prešovský kraj.docx (118630)

PSK - Zelené kilometre

plagat_zbieraj_zelene_kilometre_final.jpg (277159)

Oznam - Kosit

  Férové váženie.PDF...

RVaPS Prešov - žiadosť o poskytnutie súčinnosti

Reg.veter.a potrav.správa Prešov žiada občanov, ktorí nemajú registrované včelstvá v centrálnej evidencii hospodarských zvierat v Žiline a nebola u...

OZNAM - Min. živ. prostredia SR - Prerokovanie zaradenia lokality SKUEV4007 Dolný tok Torysy do národného zoznamu území eur. významu

scan_list na obce ai_ÚEV Dolný tok Torysy.pdf (107695) scan_list_MZP_verejná vyhláška_ÚEV Dolný tok Torysy.pdf (59079) mapa_SKUEV Dolný tok...

Oznam - PD LEmešany

Spoločnosť PD Lemešany oznamuje prenajímateľom pôdy,že bude vydávať obilie       za pôdu na hospodárskom dvore Lemešany-od...

AGRO PLUS spol. s r.o. - OZNAM

Výdaj naturalií za rok 2020.PDF (493646)

Dovolenka OcÚ Seniakovce

V dňoch od 31.8.2020 do 3.9.2020 bude OcÚ zatvorený z dovodu čerpania dovolenky.

Okresn.riaditeľstvo hasič.a záchr.zboru v PO

odvolanie ČZNVP.pdf (1386683)

Okresný úrad Prešov - Spoločný územný plán obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce, Zmeny a doplnky č.3/2020 obce Bretejovce

Obec Bretejovce oznamuje občanom, že  Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu ,, Spoločný územný plán obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce...

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov - Mor včelieho plodu

Opatrenia_Janovik_a_okolie_ mor včiel.pdf (701084)

Dovolenka OcÚ Seniakovce

Dňa 13.8.2020 bude z dôvodu čerpania dovolenky obecný úrad zatvorený. V pondelok 17.8.2020 bude obecný úrad otvorený od 9,00 z dôvodu čerpania...

Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2021

TS_Prešovský kraj.docx (118157)

Okres.riaditeľstvo hasič.a záchran. zboru v PO

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru ČZNP-10.08.2020 V.pdf (492232) ČZNP-10.08.2020 vy.pdf (528489)

Oznam o čerpaní dovolenky - Dr. Rigová

Detská lekárka oznamuje rodičom, že v termíne 27.7.2020 - 9.8.2020 sa nebude na detskej ambulancii ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje...

OZNAM - Reg .veter .a potravinová správa

opatrenia_amo__drobnochovy_Presov_part_1_obce.pdf (547229)

H + EKO

Application1(2020-7-13)0001.PDF (572375)

Antik Telecom

   „Vážení občania, ak plánujete získať Optický internet s digitálnou televíziou a volaniami od ANTIKu za zvýhodnené...

Oznam OcÚ Seniakovce - dovolenka

Oznamujeme občanom, ze dňa 2.7.2020 bude OcÚ zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie PK na roky 2021- 2027"

Application1(2020-6-30)0001.PDF (674244) Application1(2020-6-30)0002.PDF (587986) Application1(2020-6-30)0003.PDF (443842)

Oznam - detský lekár Lemešany

Detská lekárka v Lemešanoch oznamuje občanom, že od 1.7. - 5.7. nebude ordinovat z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať ju bude  detská lekárka...

Oznamenie OO PZ Drienov

covid_usmernenie.pdf (277971)

Záverečný účet obce 2019

Zaverecný ucet obce 2019_1.pdf (2975029)

Pozvánka na zasadnutie OZ 24.6.2020

pozvánka na zasadnutie 24.6.2020.pdf (205162)

Oznámenia hlavného hygienika

www.ruvzpp.sk/COVID-19-vseto-na-jednom-mieste/ na uvedenej adrese nájdete všetky usmernenia hlavného hygienika podľa dátumu vydania.

SAD OZNAM

Dobrý deň, zmeny v cestovných poriadkoch platné od 1.6.2020 do 30.6.2020 súvisiace s uvoľňovaním opatrení proti šíreniu COVID 19...

VVS - oznam o odpočtoch vodomerov

VVS bude od 1. júna  vykonávať odpočty vodomerov z dôvodu novej cenovej úpravy , ku ktorej dochádza od 1.júna.  Informácie o úprave cien...

Farské oznamy - Rímskokatolícka farnosť Lemešany

Harmonogram sv.omší Lemešany.pdf (223266)

Farské oznamy - Rímskokatolícka farnosť Povýšenia svätého Kríža Budimír

usmernenia.maj.2020 Farnosť Budimír.pdf (48279) Harmonogram sv.omší.png (502,1 kB)

PSK - SAD, a.s

Od 1. mája na území PSK budú dopravcovia SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad a BUS Karpaty premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské...

UPSVR Prešov - NP Podpora ochrany detí pred násilím

Letáčik.pdf (1493695) PO kontakty pdf.pdf (733220)

Oznam - ZŠ s MŠ Budimír Zápis do 1.ročníka

Základna škola Budimír.jpg (77766)

OZNAM OcÚ

Dobrý den, OcÚ v spolupráci s p. Branislavom Gardoňom, pracuje na spustení aplikácie, ktorá by informovala občanov mailovou správou na novú...

Uznesenie vlady zo 6.aprila

Uznesenie vlady 207.pdf (197120)

OZNAM - SAD Prešov

Objednávateľ výkonov prímestskej autobusovej dopravy, Prešovský samosprávny kraj nariaďuje prerušiť zabezpečovanie dopravy na jeho území...

OZNAM - VSV a.s.

Dňa   08.04.2020  v čase od 07:30 hod. do 13:00 hod. bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – závod Prešov vykonávať...

Usmernenie HH SR _COVID-19_šiesta aktualizácia

HH SR - siesta aktualizacia.pdf (563538)

OZNAM Mesta Prešov - Stavebného úradu

Application1(2020-4-3)0001.PDF (535113)

OZNAM

Od piatka 27.3. do pondelka 30.3. bude pred OcÚ pristavený veľkoobjemový kontajner. Firma KOSIT od pondelka 30.3.2020 obnovuje zber separovaného...

PSK - Zmeny v cestovných poriadkoch

PSK, Vás informuje, na základe avizovanej zmeny platnosti cestovných poriadkov od 23.3.2020 a zavedeniu špeciálneho prázdninového režimu,že ...

Odporúčania COVID-19

  https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

Usmernenie HH SR v súvislosti s ochorením COVID 19 spôsobeným vírusom SARS-CoV-2

Usmernenie_hlavného_hygienika_SR_COVID-19__piata_aktualizácia.pdf (462884)

Oznámenie zmeny v cestovných poriadkov od 16. do 27.3.2020

Nariadenie mimoriadnej zmeny cest. poriadkov od 16.do 27.3.2020.PDF (571292)

Obmedzenie stránkových hodín pri zabez. preneseného výkonu štátnej správy

Odporúčanie obciam_mimoriadna situácia_stránkové hodiny_SVS MVSR

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verej.zdravia- Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

Režimové_opatrenie_HHSR_pri_ohrození_verejného_zdravia.pdf (3914460)

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - o zákaze a obmedzení prevádzok

Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok.PDF (186568)

Mesto Prešov - Stavebný úrad

Oznámenie_Mesto Prešov.doc (30208)

Usmernenie hlavného hygienika

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020.pdf (227,4 kB)

Oznámenia týkajúce sa opatrení spojené s prevenciou proti coronavírusu

  Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí.pdf (2,7 MB) Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí.pdf (1,7...

Usmernenie k opatreniam - koronavírus

Usmernenie k opatreniam - koronavírus.PDF (990053)

 

**********************************************

Nové informácie na stránke

**********************************************

Článok k ochrane lesov pred požiarmi v roku 2020

Článok_k_ochrane_lesov1_pred_požiarmi_.doc (301056)

Veľkonočné zdobenie vajec

Milí priatelia, V nedeľu (1.3.2020) sa konal v našom kultúrnom dome od 15.00 - 19.30 hod. prvý...

Výsledky volieb do NR SR 2020

Výsledky volieb 2020.pdf (17078802)

SPF - protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí

SPF - Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami.pdf (1604933)

ANTIK Telecom - Zmluva č.20/0938/0008 zo dňa 25.2.2020

Application1(2020-2-26)0001.PDF (837555) Application1(2020-2-26)0002.PDF...

Pozvanka

Pozvánka_Velka_noc_2020.pdf (77427)

PETÍCIA za vybudovanie protihlukových stien na diaľnici D1 medzi Budimírom a Prešovom

 https://www.lemesany.sk/obec-1/novinky/peticia-za-vybudovanie-protihlukovych-stien-na-dialnici

VSD - Oznámenie verejnou vyhláškou

Oznamenie.PDF (567224) mapa.PDF (578890)

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA STROMOV

Výzva_na_vykonanie_výrubu_1 (1).docx (14099) Upozornenie_miestný_úrad_2 (1).docx (12580)

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

E - mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu do volieb NR SR 2020...

Zvozový kalendár 2020

Zvozový kalendar 2020.pdf (374421)

Rozpočet obce na roky 2020,2021,2022

Výdavky.PDF (1092789) Výdavky Príjmy

Úprava VZN

Úprava VZN č.1/2008 o miestnych daniach a o miest.popl.za komunál.odpady zo dňa 12.12.2019...

Chov ošípaných

Usmernenie pri postupe registrácie chovu ošípaných: Prezentácia postupu registrácie chovov s 1...

Archív oznamov