Dôležité telefónne čísla

 

 

 

TIESŇOVÉ  ČÍSLA

112

jednotné európske číslo tiesňového volania

  150

hasiči

   155

zdravotná záchranná služba

   158

polícia

 

 

Dôležité  čísla

159

mestská polícia Prešov

  18 300

horská záchranná služba

   18 155

letecká záchranná služba

   158

polícia

 

 

Hlásenie porúch a informácie

0850 111 727

 

poruchová linka SPP

   0800 123 332

poruchová linka VSD

   051/7572 421

stála služba porúch

VVS, a.s. Prešov

 1181

informácie o tel. číslach T- com

 

 

Ak vyžadujete pomoc v tiesni alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:
 

svoje meno a číslo telefónu z ktorého telefonujete, druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod. )rozsah udalosti (požiar domu, bytu lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa a pod. ), miesto udalosti, ak je na miesto udalosti sťažený prístup uveďte spôsob prístupu, smer odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty.

 

 

Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.