Prijaté FA 2020_1.pdf (317069)

 

 
 

Prijaté dobropisy a fa

 

Vystavené FA 

Číslo Predmet Odberateľ Dátum vystavenia Suma
1. Odkúpenie projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti pre uskutočnenie stavby „ Seniakovce IBV 13 RD, Rozšírenie NN distribučnej siete“ VSD a.s. 29.1.2020 2182,57€
2. Prenájom + el.energia predajna Mäso a údeniny
1/2020
P.R.S.-Peter Sekerák 31.1.2020
 
44,03 €
3. Prenájom + el.energia predajna Mäso a údeniny
2/2020
P.R.S.-Peter Sekerák 29.2.202 43,62€
4. Prenájom + el.energia predajna Mäso a údeniny
3/2020
P.R.S.-Peter Sekerák 1.4.2020 63,00€
5. Prenájom + el.energia predajna Mäso a údeniny
4/2020
P.R.S.-Peter Sekerák 30.4.2020 75,01€
6. Prenájom + el.energia predajna Mäso a údeniny
5/2020
P.R.S.-Peter Sekerák 1.6.2020 112,91€
7. Prenájom + el.energia predajna Mäso a údeniny
5/2020
P.R.S.-Peter Sekerák 1.7.2020 174,99
8. Prenájom + el.energia predajna Mäso a údeniny
5/2020
P.R.S.-Peter Sekerák 1.8.2020 186,73