Január

Číslo Predmet                              Dodávateľ       Dátum úhrady Suma   
Január
1. Vyúčtovacia FA za dodávku zem.plynu za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019 pre odber.miesto 8414680706.PDF (541439) SPP      24,47€
(preplatok)
2. Vyúčtovacia FA za dodávku zem.plynu za obdobe 1.1.2019 - 31.12.2019 pre odber.miesto 8439062788.PDF (571879) SPP    1 154,72 €
(preplatok)
3. Fin. vysporiadanie za FA obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019.PDF (650743) VSE 21.1.2020 66,61 €
(nedoplatok)