Celoplošné testovanie na prítomnosť ochorenia COVID - 19

A máme za sebou II. kolo celoplošného testovania!  Bolo o  čosi náročnejšie  ako I. kolo, ale zvládli sme to na výbornú. Aj napriek veľkému záujmu ľudí o testovanie z iných okresov, bol priebeh bezproblémový, nekonfliktný a pokojný. Veľké ĎAKUJEM patrí najmä zdravotníckemu tímu, ktorý sa ani na sekundu nezastavil, a v druhý deň celoplošného testovania , ktorý sa  v našej obci konal 8.11.2020 otestoval 558 občanov. Pre porovnanie , v prvý deň celoplošného testovania, ktoré bolo v našej obci 1.11.2020 to bolo 135 občanov. Samozrejme bez disciplinovanosti a trpezlivosti občanov by to nebolo také jednoduché, za čo Vám patrí tiež obrovská vďaka. Nemôžeme zabudnúť ani na OS SR a PZ SR, ktorý sa postarali o plynulosť a bezpečnosť počas testovania, a ostatných administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov. Taktiež touto cestou by sme sa chceli poďakovať p. Majke Tóthovej a jej rodine, za veľmi milé a chutné prekvapenie, ktorým nám osladila a spríjemnila poobedňajšiu prestávku.

Testovanie odhalilo 5 pozitívnych prípadov , ani v jednom prípade nešlo o občana z našej obce. Všetkým  však držíme palce a prajeme čo najrýchlejšie zotavenie a vyzdravenie.

 

 
OZNAM - II.KOLO CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA NA PRÍTOMNOSŤ OCHORENIA COVID - 19
 
Na celoplošné testovanie na prítomnosť ochorenia COVID – 19, ktoré sa bude konať v našej obci v nedeľu 8.11.2020 je potrebné priniesť so sebou preukaz totožnosti (OP, povolenie na pobyt, pas..) a preukaz poistenca. Testovanie začína o 8:00  ráno a bude trvať do 20:00. Odberné miesto bude zriadené na námestíčku pred obecným úradom, smer odberu bude vyznačený páskami a navigačnými tabuľami, rozostúp 2m bude vyznačeny farbami na ceste. Prosíme občanov, aby sa dodržiaval smer príchodu a odchodu odberu a riadili sa pokynmi príslušníkov PZ SR , OS SR a poverených pracovníkov. V prípade daždivého počasie je možné dostaviť sa na odber osobným automobilom, ale samotná registrácia a odber bude vykonaná mimo auta, v priestoroch na to určených. Až po absolvovaní odberu bude možné počkať na výsledok v aute. V takom prípade prosíme o zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť. Postupovať sa bude podľa priloženého harmonogramu , v prípade časovej rezervy,ako sa stavalo pri I.kole testovania, Vás budeme vyzývat miestnm rozhlasom alebo sms správou,aby ste sa dostavili na testovanie sôr.
 
Časový harmonogram testovania obyvateľov podľa domov
       
Por.číslo Názov obce Súp. Číslo Čas
1 Seniakovce 1 8:00
2 Seniakovce 2 8:15
3 Seniakovce 3 8:30
4 Seniakovce 4 8:35
5 Seniakovce 5 8:45
6 Seniakovce 6 9:00
7 Seniakovce 7 9:15
8 Seniakovce 8 9:30
9 Seniakovce 11 9:45
10 Seniakovce 13 10:05
11 Seniakovce 14 10:15
12 Seniakovce 15 10:15
13 Seniakovce 16 10:15
14 Seniakovce 18 10:20
15 Seniakovce 20 10.30
16 Seniakovce 21 10:45
17 Seniakovce 22 11:00
18 Seniakovce 24 11:15
19 Seniakovce 26 11:20
20 Seniakovce 27 11.35
21 Seniakovce 29 11:40
22 Seniakovce 31 11:45
23 Seniakovce 31 11:45
24 Seniakovce 31 11:45
25 Seniakovce 35 13:00
26 Seniakovce 40 13:30
27 Seniakovce 41 13:45
28 Seniakovce 41 13:45
29 Seniakovce 42 14:00
30 Seniakovce 44 14:15
31 Seniakovce 45 14:30
32 Seniakovce 46 14:45
33 Seniakovce 47 15:00
34 Seniakovce 49 15:10
35 Seniakovce 50 15:20
36 Seniakovce 51 15:40
37 Seniakovce 52 15:50
38 Seniakovce 53 16:00
39 Seniakovce 54 16:10
40 Seniakovce 55 16:25
41 Seniakovce 56 16:40
42 Seniakovce 57 17:00
43 Seniakovce 58 17:10
44 Seniakovce 59 17:10
45 Seniakovce 60 17:20
46 Seniakovce 61 17:35
47 Seniakovce 62 17:50
48 Seniakovce 63 18:00
49 Seniakovce 64 18:10
50 Seniakovce 65 18:20
51 Seniakovce 67 18:30
52 Seniakovce 68 18:40
53 Seniakovce 69 18:55
54 Seniakovce 70 19:10
55 Seniakovce 71 19:30
 
 
Počas celoplošného testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID - 19 bolo v našej obci v nedeľu 1.11.2020 otestovaných 134 občanov. Všetci s negatívnym výsledkom.
Touto cestou  by sme sa chceli poďakovať všetkým za účasť a pokojný priebeh. Poďakovanie tiež patrí príslušníkom OS SR, PZ SR, zdravotníkom, dobrovoľníkom, administratívnym pracovníkom a členom Krízového štábu obce a ostatným občanom obce za prípravu odberného miesta .
 

Odporúčacie pokyny a informácie pre občanov v  súvislosti s celoplošným testovaním na prítomnosť ochorenia COVID 19 pre 1. etapu (31. 10. - 1. 11. 2020)

a 2. etapu (7. 11. – 8. 11. 2020)

 • Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 31. októbra do 1. novembra 2020 a od 7. až do 8. novembra 2020, vždy od soboty do nedele. Odporúča sa absolvovať obe testovania. Medzi testovaniami – rovnako ako teraz – sa odporúča eliminovať stretávania na nevyhnutné minimum a dodržiavať schválené epidemiologické opatrenia.
 • Test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 08:00 – 12:00 h a 13:00 – 22:00 h, nemusíte sa vracať do miesta trvalého bydliska. Prosíme Vás však, aby ste prioritne využívali odberné miesta zriadené vo Vašom meste alebo obci.
 • Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od desať rokov.
 • Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu. Ďalej sa neodporúča aby sa testovania zúčastnili osoby so zdravotnými obmedzeniami – respiračné ochorenia, autisti, ľudia trpiaci onkologickým ochorením a pod., ktorí sa vyhýbajú sociálnym kontaktom
 • Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú dezinfikované.
 • Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru SR a Ozbrojených síl SR
 • Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.
 • V prípade pozitívneho výsledku testu jednej z osôb žijúcich v spoločnej domácnosti bude k dispozícii niekoľko ubytovacích zariadení, v ktorých bude možnosť absolvovať povinnú karanténu s cieľom eliminácie rizika vzájomnej nákazy.

 

POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE:

https://www.youtube.com/watch?v=oTKriurg7Co

Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.

ADMINISTRATÍVA

 • Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom a kartičkou poistenca.
 • Vypíšete formulár potrebný na registráciu.
 • Po registrácii dostane pridelené číslo a vreckovku.
 • Pristúpite k odpadkovému košu, vyfúkate si nos a odkašlete, zahodíte vreckovku.
 • Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo.
 • Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.

 

ČAKANIE NA VÝSLEDKY

 • Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore.

 

ODOVZDANIE VÝSLEDKOV

 • Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku.
 • Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz.
 • Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu.
 • Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.
 • Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.

 

MÁM VÝSLEDKY, ČO ĎALEJ?

SOM NEGATÍVNY

Odporúčame vám opätovne sa zúčastniť druhého kola celoplošného testovania o 7 dní, nakoľko môžete byť v štádiu ochorenia, kedy sa infekcia ešte neprejavila. Zodpovedným prístupom k testovaniu urobíte správnu vec.

SOM POZITÍVNY

 1. Čo najskôr po získaní výsledku sa presuňte do domácej 10-dňovej karantény. Tí, ktorí nechcú absolvovať karanténu v domácom prostredí, budú môcť absolvovať karanténu v súkromnom hotelovom zariadení, ktoré bude prispôsobené na režim karantény. Viac informácií o zariadeniach poskytne v krátkom čase minister dopravy.
 2. O výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS.
 3. O výsledku testu informujte aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období 2 dní pred odberom. Požiadajte ich, aby rovnako absolvovali celoplošné testovanie alebo sa prihlásili na testovanie prostredníctvom stránky korona.gov.sk. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej 10-dňovej karantény až do výsledku negatívneho testu.
 4. Denne sledujte vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu.
 5. V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte ich pokynmi.
 6. Dodržujte prísnu hygienu rúk a nosenie rúška (v prípade spoločnej domácnosti sa držte ďalej od ostatných, pokiaľ je to možné, buďte v samostatnej izbe, používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, používajte vyčlenený riad, bielizeň a iné, pravidelne vetrajte a dezinfikujte spoločné priestory..).
 7. Nestretávajte sa s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosti.
 8. Nikam necestujte.
 9. Neprijímajte návštevy v bydlisku alebo v mieste Vašej karantény.
 10. Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test. U mnohých osôb pretrváva pozitivita testu, ale samotný vírus po uvedenom časovom limite už nie je schopný prenosu z človeka na človeka, teda osoba sa nepovažuje za infekčnú.

 

 

Na celoplošné testovanie na prítomnosť ochorenia COVID – 19, ktoré sa bude konať v našej obci v nedeľu 1.11.2020 je potrebné priniesť so sebou preukaz totožnosti (OP, povolenie na pobyt, pas..) a preukaz poistenca. Testovanie začína o 8:00  ráno a bude trvať do 22:00. Odberné miesto bude zriadené na námestíčku pred obecným úradom, smer odberu bude vyznačený páskami a navigačnými tabuľami, rozostúp 2m bude vyznačeny farbami na ceste. Prosíme občanov, aby sa dodržiaval smer príchodu a odchodu odberu a riadili sa pokynmi príslušníkov PZ SR , OS SR a poverených pracovníkov. V prípade daždivého počasie je možné dostaviť sa na odber osobným automobilom, ale samotná registrácia a odber bude vykonaná mimo auta, v priestoroch na to určených. Až po absolvovaní odberu bude možné počkať na výsledok v aute. V takom prípade prosíme o zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť. Na testovanie  prichádzajte podľa priloženého časového harmonogramu. V prípade ak sa niekto testovania nezúčastni alebo testovanie bude prebiehať rýchlejšie ako sa predpokladá, budeme vyzývať občanov, pokiaľ je to možné, aby sa dostavili na testovanie skôr.

 

Časový harmonogram testovania obyvateľov podľa domov
       
Por.číslo Názov obce Súp. Číslo Čas
1 Seniakovce 1 8:00
2 Seniakovce 2 8:15
3 Seniakovce 3 8:30
4 Seniakovce 4 8:35
5 Seniakovce 5 8:45
6 Seniakovce 6 9:00
7 Seniakovce 7 9:15
8 Seniakovce 8 9:30
9 Seniakovce 11 9:45
10 Seniakovce 13 10:05
11 Seniakovce 14 10:15
12 Seniakovce 15 10:15
13 Seniakovce 16 10:15
14 Seniakovce 18 10:20
15 Seniakovce 20 10.30
16 Seniakovce 21 10:45
17 Seniakovce 22 11:00
18 Seniakovce 24 11:15
19 Seniakovce 26 11:20
20 Seniakovce 27 11.35
21 Seniakovce 29 11:40
22 Seniakovce 31 11:45
23 Seniakovce 31 11:45
24 Seniakovce 31 11:45
25 Seniakovce 35 13:00
26 Seniakovce 40 13:30
27 Seniakovce 41 13:45
28 Seniakovce 41 13:45
29 Seniakovce 42 14:00
30 Seniakovce 44 14:15
31 Seniakovce 45 14:30
32 Seniakovce 46 14:45
33 Seniakovce 47 15:00
34 Seniakovce 49 15:10
35 Seniakovce 50 15:20
36 Seniakovce 51 15:40
37 Seniakovce 52 15:50
38 Seniakovce 53 16:00
39 Seniakovce 54 16:10
40 Seniakovce 55 16:25
41 Seniakovce 56 16:40
42 Seniakovce 57 17:00
43 Seniakovce 58 17:10
44 Seniakovce 59 17:10
45 Seniakovce 60 17:20
46 Seniakovce 61 17:35
47 Seniakovce 62 17:50
48 Seniakovce 63 18:00
49 Seniakovce 64 18:10
50 Seniakovce 65 18:20
51 Seniakovce 67 18:30
52 Seniakovce 68 18:40
53 Seniakovce 69 18:55
54 Seniakovce 70 19:10
55 Seniakovce 71 19:30