Zmluvy - faktúry - objednavky

rok: 2018

 

Zmuva o sprracúvaní osobných údajov Mesto Prešov

Zmuva o sprac.údajov.pdf (2972716)
Zmluva o sprac.údajov 2.pdf (2869172)

Hromadná licenčná zmluva SOZA

licenč..zmluva SOZA.pdf (1479040)

Zmluva o vzájomnej spolupráci

Zmluva Antik.pdf (1151787)

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov:

Natur-Pack-dodatok.pdf (992758)

Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva

zmluvacc.pdf (1954667)

rok: 2017

Zmluva o diele č. 574/2017

Application1(2017-12-19)0001.PDF (548182)
Application1(2017-12-19)0002.PDF (664899)
Application1(2017-12-19)0003.PDF (690754)
Application1(2017-12-19)0004.PDF (649198)
Application1(2017-12-19)0005.PDF (711046)
Application1(2017-12-19)0006.PDF (407273)
Application1(2017-12-19)0007.PDF (551846)

Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva

Application1(2017-10-16)0001.PDF (583284)
Application1(2017-10-16)0002.PDF (529833)
Application1(2017-10-16)0003.PDF (580944)
Application1(2017-10-16)0004.PDF (367884)
 

Zmluva na zabezpečenie vývozu odpadu a jej zneškodnenia

Application1(2017-9-19)0001.PDF (566579)
Application1(2017-9-19)0002.PDF (639267)
Application1(2017-9-19)0003.PDF (443764)
 

Zmluva o aktualizácii programov Topset Solutions Stupava

Application1(2017-8-14)0001.PDF (616413)
Application1(2017-8-14)0002.PDF (791774)
Application1(2017-8-14)0003.PDF (789729)
Application1(2017-8-14)0004.PDF (867057)
Application1(2017-8-14)0005.PDF (821451)
Application1(2017-8-14)0006.PDF (789390)
Application1(2017-8-14)0007.PDF (733094)
Application1(2017-8-14)0008.PDF (784813)
Application1(2017-8-14)0009.PDF (530505)
 

rok: 2016:

Ave východ- dodatok č. 5

Application1(2016-12-12)0001.PDF (581952)
Application1(2016-12-12)0002.PDF (558592)
Application1(2016-12-12)0003.PDF (597586)
Application1(2016-12-12)0004.PDF (666850)
Application1(2016-12-12)0005.PDF (692478)
Application1(2016-12-12)0006.PDF (495434)
 

Dohoda o ukončení zmluvy o posk.fin.prostr. na CVČ

Zmluva o ukončení CVČ.PDF (507625)

Zmluva o zabezpečení systému združ.nakladania s odpadmi z obalov:

Application1(2016-7-4)0001.PDF (404476)
Application1(2016-7-4)0002.PDF (427772)
Application1(2016-7-4)0003.PDF (459899)
Application1(2016-7-4)0004.PDF (645425)
Application1(2016-7-4)0005.PDF (704190)
Application1(2016-7-4)0006.PDF (714499)
Application1(2016-7-4)0007.PDF (664285)
Application1(2016-7-4)0008.PDF (600609)
Application1(2016-7-4)0009.PDF (528256)
Application1(2016-7-4)0010.PDF (833315)
Application1(2016-7-4)0011.PDF (649041)

 

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb:

Application1(2016-5-4)0001.PDF (627282)

Application1(2016-5-4)0002.PDF (688112)

Application1(2016-5-4)0003.PDF (588878)

Application1(2016-5-4)0004.PDF (471489)

 

zmluva o postúpení práv investora na stavbe-Seniakovce-predĺž.verej.vodovodu.pdf (608001)

Zmluva o poskytnutí finanč.prostr.na záujm.vzdelávanie detí:

Zmluva CVČ.pdf (763354)

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb:

Application1.(2016-2-29)0001.PDF (668024)

Application1(2016-2.-29)0002..PDF (764019)

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - Natur - Pack, a.s.:

Application1(2016-2-29)0001.PDF (342207)
Application1(2016-2-29)0002.PDF (332926)
Application1(2016-2-29)0003.PDF (422089)
Application1(2016-2-29)0004.PDF (630107)
Application1(2016-2-29)0005.PDF (599502)
Application1(2016-2-29)0006.PDF (615599)
Application1(2016-2-29)0007.PDF (508052)
 

 

rok: 2011

VSE faktúra.pdf (525,7 kB) - zverejnené dňa 28.2.2011

VSE- objednávka.pdf (73,5 kB) VSE- objednávka str.2.pdf (124,8 kB) - zverejnené dňa 28.2.2011

Objednávka has. prístrojov..pdf (310,7 kB) - zverejnené 31.3.2011

 

OPRAVA STRECHY NA OCU A KD 2011

Strecha - cenová ponuka.pdf (399,9 kB)

Strecha - zmluva o dielo-1.pdf (520,7 kB)
Strecha - zmluva o dielo-2.pdf (543,5 kB)
 

Zmluvy o poskytnutí fin.prostriedkov na činnosť CVČ 2013

zmluva č 1 2013.pdf (1,8 MB)

Zmluva č. 2 2013.pdf (1,7 MB)