OZNAM

Oznamujeme občanom, že od 04.04.2019 do 08.04.2019 bude pred obecným úradom pristavený veľkoobjemný kontajner, do ktorého môžete vhadzovať komunálny odpad.
Do veľkoobjemného odpadu NEPATRÍ: biologický odpad (tráva, konáre, lístie,...),
stavebný odpad (suť, okná, dvere,...), elektrické a elektronické zariadenia.

OZNAM

Dňa   09.04.2019  v čase od 07:30 hod. do 13:00 hod. bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – závod Prešov

vykonávať periodický  odpočet vodomerov.

Z tohto dôvodu žiadame odberateľov, aby sprístupnili vodomery k odpočtu.

 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu ošípaných:

- info na web - 1 ošípaná.docx (58052)     - info na web grafické znázornenie - registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu.pptx (585576)

- Predaj 1 ks OŠ - Príloha č2.pdf (62388)   - Registrácia chovu 1 ks OŠ - Príloha č1.pdf (97489)

Voľby do Európskeho parlamentu (25.05.2019):

 

Voľby prezidenta SR (16.03.2019 - I.kolo, 30.03.2019 - II.kolo):

informácie_pre_voličov.pdf (292055)

Zoznam_kandidátov_na_prezidenta_SR.PDF (552445)

oznámenie mail.adresy na doruč.oznámenia o deleg.člena a náhradníka do OVK.docx (11781)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

informácia pre voliča.docx (18839)

Oznámenie o počte obyvateľov.PDF (377679)

Oznámenie o určení počtu poslancov.PDF (412857)

Informácie pre nezávisl.kandidáta.pdf (955268)

vymenovanie zapisovateľky.pdf (122649)

Zoznam zareg.kandidátov

Zoznam zareg.kandid.-poslanci.PDF (507179)

Zoznam zareg.kand.starosta.PDF (451653)

 https://www.minv.sk/?volby-oso2018