OZNAM O ZABEZPEČENÍ PROTIPOŽIARNYCH OPATRENÍ POČAS VYKUROVACIEHO OBDOBIA:

Vykurovanie_2018.pdf (142483)

Oznam o prerušení distribúcie plynu 8.10.-16.10.2018.PDF (555419)

OZNAM O PLÁNOVANOM PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Východoslovenská distribučná, a.s. so sídlom v Košiciach oznamuje občanom, že dňa 16.augusta v čase od 07:00 h do 17:00 h a v dňoch 27., 28. a 30. augusta v čase od 07:30 h do 17:00 h bude v obci Seniakovce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu prác súvisiacich s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

informácia pre voliča.docx (18839)

Oznámenie o počte obyvateľov.PDF (377679)

Oznámenie o určení počtu poslancov.PDF (412857)

Informácie pre nezávisl.kandidáta.pdf (955268)

vymenovanie zapisovateľky.pdf (122649)

Zoznam zareg.kandidátov

Zoznam zareg.kandid.-poslanci.PDF (507179)

Zoznam zareg.kand.starosta.PDF (451653)

 https://www.minv.sk/?volby-oso2018

INFORMÁCIA PRE VOLIČOV: VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV V R. 2017:

Informácia pre voličov.docx (21759)

Konzultácie, informačný servis, poradenstvo:

KOINPO_letak_A5 (1).pdf (1570559)

zmluvacc.pdf (1,9 MB)vymenovanie zapisovateľky.pdf (122649)