OZNAM O PLÁNOVANOM PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Východoslovenská distribučná, a.s. so sídlom v Košiciach oznamuje občanom, že dňa 16.augusta v čase od 07:00 h do 17:00 h a v dňoch 27., 28. a 30. augusta v čase od 07:30 h do 17:00 h bude v obci Seniakovce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu prác súvisiacich s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.

 

INFORMÁCIA PRE VOLIČOV: VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ V R. 2018:

informácia pre voliča.docx (18839)

Oznámenie o počte obyvateľov.PDF (377679)

Oznámenie o určení počtu poslancov.PDF (412857)

 

INFORMÁCIA PRE VOLIČOV: VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV V R. 2017:

Informácia pre voličov.docx (21759)

 

Konzultácie, informačný servis, poradenstvo:

KOINPO_letak_A5 (1).pdf (1570559)