OZNAM - Voľby do NR SR

 
Okresný úrad Prešov, odbor všeobecnej vnútornej správy Vám oznamuje, že predsada  NR SR Andrej Danko dňa 4.11.2019 , rozhodnutím č. 351/2019 Z.z., vyhlásil voľby do NR SR a určil termín ich konania na sobotu 29.2.2020.
 

 

Podľa pokynov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré zverejnilo MV SR na svojich stránkach: https://www.minv.sk/?nr20-posta2 môže volič požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt o:

1. voľbu poštou
2. hlasovací preukaz,

zaslaním žiadosti "na elektronickú (e-mailovú) adresu: 
obec.seniakovce@zoznam.sk

 

 

OZNAM

 

Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Prešove,  si Vás   dovoľuje  touto  cestou  osloviť  a vyzvať o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti počas vykurovacieho obdobia.

Vykurovanie_článok_2019

 

 

OZNAM

Oznamujeme občanom, že od 25.10.2019 do 28.10.2019 bude pred obecným úradom pristavený veľkoobjemný kontajner, do ktorého môžete vhadzovať komunálny odpad.
Do veľkoobjemného odpadu NEPATRÍ: biologický odpad (tráva, konáre, lístie,...),
stavebný odpad (suť, okná, dvere,...), elektrické a elektronické zariadenia.

 

 

OZNAM

PSK Vás žiada o vyplnenie dotáznika na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja.

Pre Prešovský samosprávny kraj je dôležité poznať názor občanov. Pomocou tohto dotazníka budeme môcť spoznať požiadavky a spokojnosť cestujúcich na území PSK.

Výsledky dotazníka budú slúžiť ako jeden z podkladov k vytvoreniu nových štandardov kvality v prímestskej autobusovej doprave. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJsaLim9o4OvRFyhGHOLBLxrRN4Yb2-6sQUkXY0G-JEslXCA/viewform?usp=sf_link

OZNAM

Oznamujeme občanom, že od 04.04.2019 do 08.04.2019 bude pred obecným úradom pristavený veľkoobjemný kontajner, do ktorého môžete vhadzovať komunálny odpad.
Do veľkoobjemného odpadu NEPATRÍ: biologický odpad (tráva, konáre, lístie,...),
stavebný odpad (suť, okná, dvere,...), elektrické a elektronické zariadenia.

OZNAM

Dňa   09.04.2019  v čase od 07:30 hod. do 13:00 hod. bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – závod Prešov

vykonávať periodický  odpočet vodomerov.

Z tohto dôvodu žiadame odberateľov, aby sprístupnili vodomery k odpočtu.

 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu ošípaných:

- info na web - 1 ošípaná.docx (58052)     - info na web grafické znázornenie - registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu.pptx (585576)

- Predaj 1 ks OŠ - Príloha č2.pdf (62388)   - Registrácia chovu 1 ks OŠ - Príloha č1.pdf (97489)

Voľby do Európskeho parlamentu (25.05.2019):

 

Voľby prezidenta SR (16.03.2019 - I.kolo, 30.03.2019 - II.kolo):

informácie_pre_voličov.pdf (292055)

Zoznam_kandidátov_na_prezidenta_SR.PDF (552445)

oznámenie mail.adresy na doruč.oznámenia o deleg.člena a náhradníka do OVK.docx (11781)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

informácia pre voliča.docx (18839)

Oznámenie o počte obyvateľov.PDF (377679)

Oznámenie o určení počtu poslancov.PDF (412857)

Informácie pre nezávisl.kandidáta.pdf (955268)

vymenovanie zapisovateľky.pdf (122649)

Zoznam zareg.kandidátov

Zoznam zareg.kandid.-poslanci.PDF (507179)

Zoznam zareg.kand.starosta.PDF (451653)

 https://www.minv.sk/?volby-oso2018