ANTIK Telecom - Dohoda o ukončení zmluvy č.06/0938/0003 zo dňa 8.11.2006