H+EKO - zber elektro odpadu

Seniakovce.doc (290816)

UPOZORNENIE! Pracovníci spoločnosti H+EKO nemajú oprávnenie vstupovať 
bez ohlásenia na cudzí pozemok, preto Vás  upozorňujeme, 

že  pracovníci spoločnosti H+EKO majú nápis ZBER a SPRACOVANIE ELEKTROODPADU

s logom spoločnosti na svojom oblečení ako aj na vozidle, s ktorým elektroodpad zbierajú.

Zabráni sa tak nelegálnemu odobraniu elektroodpadu neoprávnenými osobami či spoločnosťou. 

Všetky povolenia a autorizácie spoločnosti nájdete na stránke:
https://www.heko.sk/autorizacie.php