KOSIT a.s - Oznámenie o pozastavení zvozu a príjme triedených zložiek z obcí