Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030,s výhľadom do roku 2050