Okres.riaditeľstvo hasič.a záchran. zboru v PO

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

ČZNP-10.08.2020 V.pdf (492232)

ČZNP-10.08.2020 vy.pdf (528489)