Okresný úrad Prešov - Spoločný územný plán obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce, Zmeny a doplnky č.3/2020 obce Bretejovce

Obec Bretejovce oznamuje občanom, že  Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu ,, Spoločný územný plán obcí Lemešany, Janovík, Bretejovce a Seniakovce, Zmeny a doplnky č.3/2020 obce Bretejovce, je zverejnený na webovej stránke obce Bretejovce  www.bretejovce.sk , do ktorého  možu nahliadnuť , robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady robiť kópie

Dokument (12).pdf (77406)

Application1(2020-8-25)0001.PDF (620301)
Application1(2020-8-25)0002.PDF (447295)