Okresný úrad Prešov - Vyhlásenie II.stupňa povodňovej aktivity