Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verej.zdravia- Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia