Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - o zákaze a obmedzení prevádzok