Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - Zmena a doplnenie opatrenia HH SR