Oznam o čerpaní dovolenky - Dr. Rigová

Detská lekárka oznamuje rodičom, že v termíne 27.7.2020 - 9.8.2020 sa nebude na detskej ambulancii ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje detská lekárka v Drienove a v Petrovanoch.