Oznámenia hlavného hygienika

www.ruvzpp.sk/COVID-19-vseto-na-jednom-mieste/

na uvedenej adrese nájdete všetky usmernenia hlavného hygienika podľa dátumu vydania.