Oznámenie o strategickom dokumente ,,Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie PK na roky 2021- 2027"