Oznámenie oddelenia prevencie na Prezídiu Policajného zboru