Postup registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu