Reg. veter. a potrav. správa Prešov - Žiadosť o súčinnosť

Reg. veter. a potrav. správa Prešov nás týmto žiada o súčinnosť pri zabezpečení informovania chovateľov ošípaných a aktualizovaní počtov chovaných ošípaných na území našej obce. Preto prosíme všetkých chovateľov ošípaných aby sa registrovali prípadne aktualizovali údaje.

Všetky potrebné dokumnety sú v prílohách:

201013105645_0001.pdf (2002347)

RCH_Priloha1 (1).pdf (97504)

Príloha č. 2 Žiadosť o registráciu chovu 12 2018.docx (16782)
Príloha č. 3 Registrácia chovu - Farmy HZ.pdf (116583)