RVaPS Prešov - žiadosť o poskytnutie súčinnosti

Reg.veter.a potrav.správa Prešov žiada občanov, ktorí nemajú registrované včelstvá v centrálnej evidencii hospodarských zvierat v Žiline a nebola u nich vykonaná klinická prehliadka včelstiev na prítomnosť moru včelieho plodu, aby sa v čo najkratšom čase náhlásili na RVPS Prešov osobne alebo nech sa informujú telefonicky  051/7493650, za účelom zaregistrovania včelstiev a vykonania klinickej prehliadky , nakoľko v poslednom je vysoký výskyt ochorenia moru včelieho plodu.

 Žiadosť o registráciu chovu hospodárskch zvierat a Oznámenie o chove včelstiev si možete vzdvihnúť na OcÚ.