SPF - protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí