UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA STROMOV