Úprava VZN

Úprava VZN č.1/2008 o miestnych daniach a o miest.popl.za komunál.odpady zo dňa 12.12.2019 uznesením č.10/2019 bod A odstavec 1:

Úprava VZN.PDF (430,1 kB)