Usmernenie HH SR v súvislosti s ochorením COVID 19 spôsobeným vírusom SARS-CoV-2