VOĽBY NR SR 2020 -delegovanie členov a náhradníkov do volebnej komisie

E - mailova adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec.seniakovce@centrum.sk, obec.seniakovce@zoznam.sk,