Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

E - mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu do volieb NR SR 2020 je:

obec.seniakovce@centrum.sk
obec.seniakovce@zoznam.sk