Úvod

Táto stránka  je pripravovaná tak, aby čo najlepšie slúžila občanom obce, návštevníkom obce ako aj širokej verejnosti. Návštevníci tejto stránky tu nájdu základné informácie o našej obci, jej histórií aj súčasnosti . Občania obce tu nájdu základné informácie o obci, Všeobecne záväzné nariadenia platné v obci Seniakovce, sadzobník správnych poplatkov, vzory žiadostí o stavebné povolenia ,informácie o vývoze komunálneho odpadu, vyhlášky a nariadenia, správy o dianí v obci, zákony a ďalšie dôležité informácie. Veríme, že stránka splní svoj účel a bude slúžiť občanom aj návštevníkom obce Seniakovce. Privítame nápady, pripomienky, rady ale aj pomoc občanov našej obce pri tvorbe a spravovaní našej stránky.  

 

  OZNAM O PLÁNOVANOM PRERUŠENÍ
             DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Východoslovenská distribučná, a.s. so sídlom v Košiciach oznamuje

občanom, že dňa 16.augusta v čase od 07:00 h do 17:00 h

a v dňoch 27., 28. a 30. augusta v čase od 07:30 h do 17:00 h

bude v obci Seniakovce prerušená distribúcia elektriny z dôvodu

prác súvisiacich s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.

Návštevná kniha

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok