Symboly štátu

 

Štátne symboly Slovenskej republiky

 

 

 

 Štátne symboly Slovenskej republiky, ktorými sú štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna,

 

 

 

Štátny znak Slovenskej republiky

 

 

Štátny znak Slovenskej republiky tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný kríž, vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia.  Driek a ramená kríža sú na koncoch rozšírené a vhĺbené, vrchy sú oblé.

 

 

Štátna vlajka Slovenskej republiky

 

 

         Štátna vlajka Slovenskej republiky  sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov - bieleho, modrého a červeného, rovnakej šírk

y, usporiadaných pod sebou. Na prednej polovici listu štátnej vlajky je umiestnený štátny znak. Štátny znak na štátnej vlajke je rovnako vzdialený od horného, predného a spodného okraja štátnej vlajky a jeho výška sa rovná polovici výšky štátnej vlajky. Na styku štítu s inou ako bielou farbou je biely lem, široký jednu stotinu dĺžky štátnej vlajky. V štátnom znaku na štátnej vlajke sa nepoužíva žiadna obrysová linka. Pomer strán štátnej vlajky je 2:3. 

 

 

 

Štátna pečať Slovenskej republiky

 

 Štátna pečať Slovenskej republiky  je okrúhla. V jej strede je vyobrazený štátny znak, pričom farby znaku sú vyznačené heraldickým šrafovaním. Okolo štátneho znaku je do kruhu umiestnený nápis (kruhopis) Slovenská republika. V dolnej časti kruhopisu štátnej pečate je lipový lístok. Priemer štátnej pečate je 45 mm.  Štátna pečať sa používa na originál listiny ústavy a ústavných zákonov Slovenskej

 

 

Štátna hymna Slovenskej republiky

         Štátnou hymnou Slovenskej republiky  sú prvé dve slohy piesne      

Nad Tatrou sa blýska.

 

 

NAD TATROU SA BLÝSKA

 

 

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú.
Zastavme ich, bratia, veď sa ony stratia,

Slováci ožijú.

 

To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo,
ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.

ďalšie slohy hymnickej piesne:

Už Slovensko vstáva,
putá si strháva,
hej, rodina milá -
hodina odbila,
žije matka sláva!

 

Ešte jedle rastú
na krivánskej strane.
Kto jak Slovák cíti,
nech sa šable chytí
A medzi nás stane
.