Územný plán obce

Územnýplán obce Seniakovce a všeobecne záväzne nariadenie číslo 2/2007 zo dňa 29.4.2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť územného plánu obce Seniakovce boli schválené obecným zastupiteľstvom v Seniakovciach dňa 29.4.2007 uznesením číslo 15/2007. Účinnosť nadobudlo dňa 29.5.2007.

 
SENIAKOVCE- voda, kanal.pdf (592,4 kB)
SENIAKOVCE-elektro, plyn.pdf (595,4 kB)
SENIAKOVCE-komplexny.pdf (472,8 kB)
SpoločnýÚPNLemesany +zaväzná časť.doc (762 kB)
ÚPN SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBCE SENIAKOVCE čistopis.doc (596 kB)
ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SENIAKOVCE.doc (81 kB)