Územný plán obce

Územnýplán obce Seniakovce a všeobecne záväzne nariadenie číslo 2/2007 zo dňa 29.4.2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť územného plánu obce Seniakovce boli schválené obecným zastupiteľstvom v Seniakovciach dňa 29.4.2007 uznesením číslo 15/2007. Účinnosť nadobudlo dňa 29.5.2007.

BRETEJOVCE, SENIAKOVCE PPF.pdf (638367)
OCHRANA PRIRODY.pdf (10418415)
SENIAKOVCE- voda, kanal.pdf (606572)
SENIAKOVCE-elektro, plyn.pdf (609688)
SENIAKOVCE-komplexny.pdf (484186)
SIRSIE VZTAHY-Seniakovce.pdf (45588794)
SpoločnýÚPNLemesany -zaväzná časť.doc (780288)
ÚPN SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBCE SENIAKOVCE čistopis.doc (610304)
ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SENIAKOVCE.doc (82944)