Verejné vyhlášky

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: INS_FTTH_PO_Seniakovce:

nnnn.pdf (819540)