Dátum Zmluvný partner Predmet zmluvy Suma
ROK 2020
11.8.2020 VSD ZVB 1114_VSD_2020.pdf (234929)
ZVB 1116_VSD_2020.pdf (187874)
 
 

 

 

 

 
15.1.2020 TOPSET Solutions s.r.o. Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

 
       
ROK 2019
27.9.2019 VSD, a.s. Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov. Zmena stavebníka  
27.8.2019 VSD, a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy  
1.4.2019 Erik Mroč Zmluva o zriadení vecného bremena  
1.4.2019 Nicol Sabolova Zmluva o zriadení vecného bremena  
20.3.2019 VSD, a.s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) č. 053730002019  
       
       
ROK 2018
18.12.2018 VSD, a.s. Zmluva o budúcej zmluve  
7.5.2018 ANTIK Telecom Zmluva o vzajomnej spolupráci _1.PDF (566925)
Zmluva o vzajomnej spolupráci _2.PDF (629888)
Zmluva o vzajomnej spolupráci _3.PDF (634342)
Zmluva o vzajomnej spolupráci _4.PDF (504189)
 
 
15.6.2018 SOZA Hromadna licenčná znluva_1.PDF (673378)
Hromadna licenčná znluva_2.PDF (746735)
Hromadna licenčná znluva_3.PDF (841366)
Hromadna licenčná znluva_4.PDF (656338)
 
 
9.7.2018 Mesto Prešov Zmuva o sprac.údajov.pdf (2972716)
Zmluva o sprac.údajov 2.pdf (2869172)
 
10.7.2018 Mesto Košice Zmluva o poskyt.fin.prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí _1.PDF (587204)
Zmluva o poskyt.fin.prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí _2.PDF (566449)
 
 
13.6.2020 Škola úžitkového výtvarníctva , Košice Zmluva o spolup. pri vykonání konzervátorsko-reštarátorských prác_1.PDF (548129)
Zmluva o spolup. pri vykonání konzervátorsko-reštarátorských prác_2.PDF (518425)
 
 
       

                                                ROK 2017

13.3.2017
              
Mediatel      Zmluva o uverejnení inzercie.PDF (559514)Príloha k zmluve o uverejnení inzercie.PDF (691025)  
29.7.2017 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na záujmové vzdelavanie deti na rok 2017.PDF (541387)Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na záujmove vzdelávanie detí na rok 2017_2.PDF (727464)  
14.8.2017
 
Topset Zmluva o aktualiz. programov.PDF (616413)
Zmluva o aktual. programov 2.PDF (791774)
Zmluva o aktual. programov 3.PDF (789729)
Zmluva o aktual. programov 4.PDF (867057)
Zmluva o aktual. programov 5.PDF (821451)
Zmluva o aktual. programov 6.PDF (789390)
Zmluva o aktual. programov 7.PDF (733094)
Zmluva o aktual. programov 8.PDF (784813)
Zmluva o aktual. programov 9.PDF (530505)
 
 
19.9.2017 KRISTAV s.r.o. Zmluva na zabezpečenie vývozu odpadu 1.PDF (566579)
Zmluva na zabezpečenie vývozu odpadu 2.PDF (639267)
Zmluva na zabezpečenie vývozu odpadu 3.PDF (443764)
 
 

19.12.2017
KOSIT a.s KOSIT.PDF (552074)
KOSIT2.PDF (669296)
KOSIT3.PDF (696307)
KOSIT4.PDF (655550)
KOSIT5.PDF (716073)
KOSIT6.PDF (409057)
KOSIT7.PDF (559322)