Dátum Zmluvný partner Predmet zmluvy Suma
ROK 2020
15.1.2020 TOPSET Solutions s.r.o. Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov  
ROK 2019
27.9.2019 VSD, a.s. Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov. Zmena stavebníka  
27.8.2019 VSD, a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy  
1.4.2019 Erik Mroč Zmluva o zriadení vecného bremena  
1.4.2019 Nicol Sabolova Zmluva o zriadení vecného bremena  
20.3.2019 VSD, a.s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) č. 053730002019  
ROK 2018
18.12.2018 VSD, a.s. Zmluva o budúcej zmluve